16.07.2015 BBHR betr. de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit de definitie van ’vervreemding van een zakelijk recht’ in de zin van de ordonnantie van 05.03.2009 betr. het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ondertekenaar
FREMAULT Céline - Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
293655
essentie

Dit besluit bepaalt welke akten van familiale aard worden uitgesloten uit de definitie 'vervreemding van een zakelijk recht' zoals bepaald in art. 3, 28°, van de ordonnantie 05.03.2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bo ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren