16.07.2012 BBHR wijz. art. 36quater van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
293664
essentie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bevoegdheden inzake het doelgroepenbeleid gekregen naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Dit besluit wijzigt de voorwaarden waaraan de jonge werkzoekenden moeten voldoen om recht te hebben op stage-uitk ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren