20.07.2015 Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
inforumnummer
293694
essentie

Deze wet voegt in het Strafwetboek een nieuw artikel in om de strijd tegen het terrorisme daadkrachtiger aan te gaan. Deze bepaling voorziet in de strafbaarstelling van degene die naar het buitenland of naar België trekt met het oog op het plegen van ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren