03.07.2015 BVR tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in art. 13.1.6, eerste lid, van het Energiedecreet van 08.05.2009, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld in art. 14.2.2, par. 2, tweede lid, van het Energiedecreet 08.05.2009 en tot bepaling van het uitstel van doorstorting van de heffing, vermeld in art. 14.2.3 van het Energiedecreet 08.05.2009 bij de heffing op de afnamepunten van elektriciteit

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,
inforumnummer
293734
essentie

Krachtens het Energiedecreet wordt vanaf heffingsjaar 2015 een maandelijkse heffing per afnamepunt gelegen in het Vlaamse Gewest vastgesteld op het elektriciteitsdistributienet, op het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit en op een gesloten distri ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren