03.07.2015 Dec. houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en wijz. dec. 20.01.2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
293756
essentie

Dit decreet zorgt ervoor dat het interlandelijke en het binnenlandse adoptietraject gelijk worden getrokken door de regelgeving betreffende de binnenlandse adoptie te vernieuwen. Het beoogt ook een efficiëntere werking met betrekking tot de verschille ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren