03.07.2015 Dec. tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en wijz. de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13.12.2013 in dat verband

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
et al.
inforumnummer
293782
essentie

Het huidig decreet voert de kilometerheffing in als belasting op het gebruik van de niet-geconcedeerde wegen. Dit zijn de wegen die niet in concessie zijn gegeven door de wegbeheerder. De kilometerheffing geldt voor voertuigen bedoeld of gebruikt voor ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren