20.03.2015 BVR houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun aan de algemene groepsvrijstellingsverordening, de de-minimisverordening, de richtsnoeren inzake milieu en de richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
inforumnummer
293783
essentie

De Vlaamse steunmaatregelen zijn gebaseerd op Europese staatssteunregels. Omdat de Europese Commissie het volledige staatssteunkader heeft herzien in de loop van 2013-2014 (algemene groepsvrijstellingsverordening, de de-minimisverordening, de richtsnoe ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren