10.07.2015 BVR wijz. art. 66 en art. 84 tot en met 86 van het BVR 14.05.2004 betr. de exploitatie en de tarieven van de VVM

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
inforumnummer
293784
essentie

Om de toekomst van het openbaar vervoer te verzekeren moet de kostendekkingsgraad van De Lijn verhogen en moeten er dus extra inkomsten gegenereerd worden. Het huidig besluit wijzigt het besluit over de exploitatie en de tarieven van de Vlaamse Vervoer ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren