16.07.2015 BBHR betr. de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers

ondertekenaar
FREMAULT Céline - Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
293786
essentie

Dit besluit bepaalt hoe gewasbeschermingsmiddelen moeten gehanteerd en opgeslagen worden door professionele gebruikers. Ook het verzamelen, vervoeren en verwijderen van afvalstoffen bij de productie van gewasbeschermingsmiddelen wordt vastgelegd. Ter h ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren