15.07.2015 MB houdende diverse bepalingen inzake accijnzen

ondertekenaar
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude,
inforumnummer
293815
essentie

Dit besluit wijzigt enkele bepalingen inzake accijnzen. Het betreft onder meer de vervanging van de bijlage ’Aangifte ten verbruik inzake accijnzen (toelichting)’.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren