29.07.2015 Ordonnantie wijz. de ordonnantie van 21.06.2012 betr. de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
293820
essentie

Om de wijzigingen aan de Wereldantidopingcode 2015 (WADA) om te zetten naar hun respectievelijke reglementeringen moet iedere Gemeenschap zijn reglementering in het kader van dopingbestrijding herzien. Deze ordonnantie brengt bijgevolg de noodzakelijke ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren