17.07.2015 Dec. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15.07.2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het instituut voor de Nationale Rekeningen

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
inforumnummer
293867
essentie

Het Nationaal Instituut voor de statistiek wordt geïnterfederaliseerd en de deelstaten worden geïntegreerd in het Instituut voor nationale rekeningen. De nadere regels van deze interfederalisering en integratie worden vastgelegd in het samenwerkingsa ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren