17.07.2015 BVR tot toekenning van taken en kerntaken aan een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in art. 25, par. 1, eerste lid, 3°, van het decr. 07.06.2013 betr. het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

ondertekenaar
HOMANS Liesbeth - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
inforumnummer
293893
essentie

Dit besluit kent de taken en kerntaken aan het Huis van het Nederlands Brussel vzw toe in het kader van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Dit Huis sluit met de bevoegde minister een samenwerkingsovereenkomst. Daarin wordt bijkomend aangege ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren