20.07.2015 MB tot bepaling van de voorwaarden voor langdurige arbeidsongeschiktheid, vermeld in art. 20 van het BVR 19.12.2014 tot uitvoering van het decreet 22.11.2013 betr. de lokale diensteneconomie

ondertekenaar
HOMANS Liesbeth - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
inforumnummer
293900
essentie

Het art. 20 van het BVR 19.12.2014 laat de verlenging van de duur van het individuele inschakelingstraject toe met de periode van afwezigheid wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, die het gevolg is van ziekte of ongeval. Dit besluit bepaalt de voorw ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren