10.07.2015 BVR wijz. Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,
inforumnummer
293964
essentie

Dit besluit wijzigt het Energiebesluit. De wijziging omvat het invoeren van een E-peil eis voor alle niet-residentiële bestemmingen, voor vergunningen aangevraagd vanaf 2017. Daarnaast wordt ook een kader voorzien waarbinnen voor alle warmtenetproject ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren