03.07.2015 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijz. het BVR 17.10.2014 betr. de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
inforumnummer
294005
essentie

Naar aanleiding van een aantal wijzigingen aan andere milieuwetgeving en om een efficiënte milieuhandhaving te verzekeren, wijzigt dit besluit het Milieuhandhavingsbesluit. Het huidige besluit bevat onder andere een aangepaste opleiding voor de lokale ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren