17.07.2015 BVR wijz. Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft de steunregelingen voor nuttige groene warmte, de injectie van biomethaan, restwarmte en diepe geothermie

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,
inforumnummer
294006
essentie

Dit besluit past het wetgevend kader van de steunregelingen aan voor de calls groene warmte, de injectie van biomethaan en restwarmte. Er wordt ook een mogelijkheid voorzien om steun aan te vragen voor diepe-geothermieprojecten.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren