19.08.2015 BVCGG tot uitstel, voor het kalenderjaar 2015, van de op de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de overeenkomsten gesloten in toepassing van art. 56, par. 2, eerste lid, 3°, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen, de revalidatieovereenkomsten, de overeenkomsten gesloten met multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen toepasselijke indexering

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het gezondheidsbeleid, het openbaar ambt, financiën, begroting en externe betrekkingen,
inforumnummer
294059
essentie

Dit besluit bepaalt voor welke regelingen de voorziene tegemoetkomingen en bedragen in het kalenderjaar 2015 niet geïndexeerd worden. Het gaat onder meer om regelingen in verband met rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging en psych ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren