23.08.2015 Wet tot invoeging van een art. 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
inforumnummer
294175
essentie

Deze wet komt tegemoet aan de internationale verplichtingen die op ons land rusten met betrekking tot diplomatieke voorrechten en immuniteiten en voorkomt op die manier dat er diplomatieke incidenten met derde Staten ontstaan telkens wanneer Belgische ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren