10.08.2015 KB wijz. art. 9 van het KB 20.07.1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ondertekenaar
BORSUS Willy - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
294237
essentie

Dit besluit verhoogt het bedrag van de primaire ongeschiktheidsuitkering verleend aan de zelfstandigen vanaf 01.09.2015. Deze uitkering bedraagt voortaan tot 25,6138 EUR per dag.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren