02.06.1982 BVE tot regeling van de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsherwaarderingsoperaties

ondertekenaar
AKKERMANS Paul - Gemeenschapsmin. van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud,
SCHILTZ Hugo - Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,
inforumnummer
29424
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren