16.09.2015 KB houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van art. 6, par. 6, van de wet 27.02.1987 betr. de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ondertekenaar
SLEURS Elke - Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën,
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude,
inforumnummer
294746
essentie

Het basisbedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap wordt met ingang van 01.09.2015 met 2 % verhoogd. Het bedrag is dan gelijk aan 5057,25 EUR per jaar (in plaats van 4958,09 EUR).

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren