24.09.2015 MB houdende het onderwijs- en examenreglement betr. de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

ondertekenaar
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
294842
essentie

Dit besluit bevat het onderwijs- en examenreglement dat van toepassing is op alle opleidingsactiviteiten binnen de door de politiescholen aan de aspiranten-inspecteur van politie verstrekte basisopleiding.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren