24.09.2015 KB betr. de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
294846
essentie

Dit besluit regelt het onderwijs en de examens in het kader van de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. De finaliteit van de basisopleiding bestaat erin de aspirant-inspecteur de professionele basiscompetenti ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren