27.09.2015 KB wijz. KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft het statuut van de kunstenaars, en KB 26.06.2003 houdende de organisatie en de werking van de Commissie 'Kunstenaars'

ondertekenaar
BORSUS Willy - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
295011
essentie

Het wettelijk statuut van de kunstenaars is onduidelijk aangezien de regelgeving bepaalt dat zij moeten beschikken over een kunstenaarskaart om gebruik te maken van de kleinevergoedingsregeling en over een kunstenaarsvisum om gebruik te maken van de zo ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren