10.07.2015 BVR wijz. art. 1 van het BVR 16.05.1995 betr. de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs,
TURTELBOOM Annemie - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,
inforumnummer
295030
essentie

Dit besluit wijzigt het besluit over de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en haar instellingen. Door de wijziging wordt het CIC (de Centrale Invorderingscel) ook bevoegd voor de gedwongen invordering van de schu ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren