18.12.2015 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie - Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 20 - 40)

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
TURTELBOOM Annemie - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,
WEYTS Ben - Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
inforumnummer
295101
essentie

Dit hoofdstuk brengt een reeks wijzigingen aan in het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). Zo wordt onder andere bepaald dat het openbaar onderzoek grotendeels digitaal zal verlopen en dat de gemeenten vrijgesteld worden van ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren