23.09.2015 KB wijz. KB 22.12.2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 'Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen' van de Programmawet van 24.12.2002, wat de uitzonderlijke en tijdelijke toekenning van toelagen voor de uitoefening van de voogdij betreft

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
inforumnummer
295105
essentie

De verhoogde instroom van asielzoekers brengt ook een aanzienlijke toename van het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) met zich mee. Dit besluit voorziet dat de Koning, in uitzonderlijke omstandigheden, aan de verenigingen waarmee d ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren