23.09.2015 MB tot invoeging van een hfst. IVbis houdende een art. 6 in het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
295173
essentie

Dit besluit gaat over de toekenning van inschakelingsuitkeringen aan jongeren onder de 21 jaar. Meer bepaald stelt het de lijst vast van diploma’s getuigschriften en attesten die hen tot inschakelingsuitkeringen toegang verlenen. Deze lijst geldt voo ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren