25.09.2015 BVR wijz. BVR 13.07.1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, BVR 08.11.2013 houdende de organisatie van pleegzorg en BVR 14.03.2014 betr. de erkenning en subsidiëring van ondersteuningsteams

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
295313
essentie

Dit besluit wijzigt het besluit over de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, het besluit over de organisatie van de pleegzorg en het besluit met betrekking tot de erkenning en de subsidiërin ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren