06.10.2015 KB wijz. art. 52 van het KB 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ondertekenaar
BACQUELAINE Daniel - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
295323
essentie

Dit besluit wijzigt het KB 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers teneinde de berekening van het grensbedrag inzake cumulatie van het rustpensioen met een overlevingspensioen ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren