08.10.2015 KB wijz. KB 15.07.2002 tot uitvoering van Hfst. IIIbis van Titel III van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
295372
essentie

Dit besluit voegt de rechthebbenden op de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, van wie de echtgenoot (echtgenote) of persoon met wie hij een gezin vormt een inkomen heeft waarvoor de aftrek werd toegepast, toe in de maximumfactuur. ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren