27.10.2015 KB tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
295564
essentie

De personeelsformatie van de centrale diensten van de federale politie wordt vastgesteld in de bijlagen bij dit besluit. De nadere verdeling van de in de personeelsformatie opgenomen betrekkingen binnen de directies en diensten van de federale politie ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren