09.10.2015 BVR betr. het intersectorale zorgnetwerk en wijz. BVR 21.02.2014 betr. de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs,
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
295924
essentie

Dit besluit voorziet in een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod voor minderjarigen met een handicap die momenteel geen toegang krijgen tot het reguliere hulpaanbod omdat hun problematiek meervoudig en als bijzonder complex wordt omschreven. Het b ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren