19.07.1973 Dec. tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen [ Taaldecreet ] [ Septemberdecreet ]

ondertekenaar
VANDERPOORTEN Herman - Min. van Justitie,
et al.
inforumnummer
296078
essentie

Dit decreet bepaalt dat het Nederlands gebruikt moet worden voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers en voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen met een exploitatiezetel in het Nederlandse taal ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren