30.10.2015 KB betr. de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
296122
essentie

Dit besluit betreft de voorwaarden verbonden aan de mededeling van operationele politiële persoonsgegevens en informatie aan Interpol, haar Secretariaat-generaal, haar leden en haar Informatiesysteem.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren