30.10.2015 Dec. wijz. dec. 08.11.2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
inforumnummer
296183
essentie

Dit decreet wijzigt de opdrachten en de financiering van de vzw ESF-Agentschap. Het beperkt de opdrachten tot de afhandeling van het Operationeel Programma (OP) 2007-2013 en vorige programma’s.

...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren