30.10.2015 BVR wijz. BVR 19.01.2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
inforumnummer
296310
essentie

De Minister wordt gemachtigd om de bijlagen bij het BVR 19.01.2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen aan te passen met het oog op de omzetting van de Europese reglementering. Bovendien worden de bijlagen I

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren