23.10.2015 BVR wijz. art. 57 van het Procedurebesluit van 09.05.2014, wat betreft de programmatieregels voor subsidies

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
296317
essentie

Dit besluit past de reglementering aan die de procedures rond vergunning en subsidies voor kinderopvang bepaalt. De wijziging omvat de delegatie aan de Vlaamse minister voor de programmatie van subsidies, waarbij stappen worden toegevoegd om rekening m ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren