02.12.2015 KB betr. het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, tweede ronde

ondertekenaar
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen,
inforumnummer
296719
essentie

Sinds 2013 krijgen tien steden en gemeenten extra federale middelen voor hun pilootprojecten waarmee ze de strijd tegen gewelddadige radicalisering aangaan. Dankzij dit besluit krijgen nog vijf bijkomende steden en gemeenten een extra financiële onder ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren