27.11.2015 Wet tot intrekking van art. 96 van de wet 26.12.2013 betr. de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen en wijz. art. 40 van de wet 04.08.1996 betr. het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
296752
essentie

Deze wet verfijnt art. 40, par. 3, tweede lid van de wet 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, door de bevoegdheid van de Koning op het gebied van de financiering van de externe diensten voor preventie en ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren