03.12.2015 MB houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid), van een Basisoverlegcomité voor de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
et al.
inforumnummer
296763
essentie

In het gebied van Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid) wordt een Basisoverlegcomité opgericht voor het geheel van de personeelsleden van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels. Ter herinnering, op 01.01.2015 z ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren