18.12.2015 Wet houdende fiscale en diverse bepalingen - Fiscale bepalingen - Wijzigingen inzake inkomstenbelastingen - Diverse wijzigingsbepalingen (art. 34-68)

ondertekenaar
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude,
inforumnummer
296794
essentie

Deze afdeling 3 van hoofdstuk 1 van titel 1 wijzigt een brede waaier aan fiscale bepalingen. Zo wordt de fiscale regelgeving rond kinderopvang, de hulpverleningszones en de politiezones aangepast. Het fiscaal regime dat van toepassing was op de brandwe ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren