26.12.2015 Programmawet (I) - Maatschappelijke integratie - Wijziging van de wet 26.05.2002 betr. het recht op maatschappelijke integratie (art. 70)

ondertekenaar
MICHEL Charles - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
296803
essentie

Om aanspraak te kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie, moet de betrokkene een aantal voorwaarden vervullen. De huidige wijziging maakt de persoon meer verantwoordelijk in zijn relatie met het OCMW en dit door een waarborg met betrekk ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren