03.12.2015 Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17.07.2015 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betr. de overdracht van toegewezen eenheden naar de Gewesten voor de periode 2008-2012

ondertekenaar
MICHEL Charles - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
296826
essentie

Overeenkomstig het Kyotoprotocol moet België zijn broeikasgasemissies verminderen met 7,5 % tussen 2008 en 2012 ten opzichte van zijn emissieniveau van 1990. Het akkoord dat deze ordonnantie goedkeurt, verdeelt de lasten hiervan tussen de gewesten en ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren