26.12.2015 Programmawet (I) - Volksgezondheid, sociale zaken en werk - Wijz. art. 173 van de Programmawet 19.12.2014 (art. 89)

ondertekenaar
MICHEL Charles - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
296837
essentie

Art. 171 van de programmawet van 19.12.2014 vertrouwt een machtiging aan de Koning toe om het loon te kunnen wijzigen dat als berekeningsbasis dient voor de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzeke ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren