14.12.2015 KB wijz. KB nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de BTW en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

ondertekenaar
VAN OVERTVELDT Johan - Min. van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude,
inforumnummer
296939
essentie

Dit besluit voegt een nieuwe rubriek ’XL. Schoolgebouwen’ toe in tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20.07.1970. Deze bepaling voert derhalve een verlaagd BTW-tarief van 6 % in voor de levering van schoolgebouwen. Dat tarief geldt o ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren