06.12.2015 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
297049
essentie

Bij het aanvatten van een activiteit, of bij het hervatten ervan na langdurige inactiviteit, mogen de werknemers aanvullende vakantie nemen. Dit besluit stelt de dagen van aanvullende vakantie gelijk aan arbeidsdagen wegens stage en het behoud van het ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren