18.12.2015 Ordonnantie houdende het eerste deel van de fiscale hervorming - Aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 12 en 13)

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
297097
essentie

In het kader van de verschuiving van belasting op werk naar belasting op vastgoed (tax shift), wordt het bedrag van het fiscale voordeel verbonden aan het gebruik van de dienstencheques en de PWA cheques gehalveerd. Een aantal belastingverminderingen i ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren