18.12.2015 Ordonnantie houdende het eerste deel van de fiscale hervorming - Aanpassing van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten met betrekking tot de registratierechten op de schenkingen van onroerende goederen en van het Wetboek der successierechten (art. 15, 16 en 17)

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
297099
essentie

In het kader van de verschuiving van belasting op werk naar belasting op vastgoed (tax shift), worden de schenkingsrechten verschuldigd op de schenking van onroerende goederen hervormd en verlaagd. Een schenking van onroerende goederen en een schenking ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren